Бүгін Елорда төрінде ҚР Би спорты федерациясының ұйымдастыруымен «Қазақстан гүлдері - 2024» атты халықаралық би байқауы өтті. Таланттылардың басын қосқан тартысты додаға Моңғолияның Баян-Өлгей...
Жаңылыспасам 2016-2017 жылдар шамасы. Азамат досым үй-ішімен Астанаға көшіп келді. Көрісуге әні-міні деп, қол тимей бір күні жолығып, Астананы аралап қайтпақ болдық. Азаматтың машинасы бар,...
Бірнеше жыл бұрын, ауылдағы достарым жиналып, бір құрдасымыздың үйіне ауызашарға келгенбіз. Кіл құрдас-достар болған соң, әзілі де, салиқалы әңгімесі де қатар кетіп жатыр. Ас соңына...
Кейде фейсбукті қарап отырып, басымнан салып қалғандай пікірлерді кездестіріп қаламын. Ол – жай пікір емес, кәдімгі миымның қыртысында жатталып, сақталып қалған сойқан сөздер. Бұлар кеше...
Гуглдың бард деген жасанды интелекті бар, шала ағылшыншамен, гуглдың көмегі бар, әйтеуір екеуміз әңгімелесіп тұрамыз) Ағылшынша үйренуге біраз көмегі бар екен. Сол Бәкең біраз әңгімешіл...
Медиатренер, Блогер

Танымал жазбалар

Ankara Escort
porn
Spanish to English translation is the process of converting written or spoken content from the Spanish language into the English language. With Spanish being one of the most widely spoken languages in the world, the need for accurate and efficient translation services is essential. Spanish to English translation plays a crucial role in various domains, including business, education, travel, literature, and more. Skilled translators proficient in both Spanish and English are required to ensure accurate and culturally appropriate translations. They must possess a deep understanding of both languages' grammar, syntax, idioms, and cultural nuances to convey the original meaning and intent of the source content effectively. Quality Spanish to English translation services help bridge the language barrier and facilitate effective communication between Spanish-speaking individuals and English-speaking audiences.spanishenglish.com